Mobirise

Over ons

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Goes is een zogenaamde streekkerk. Onder deze kerk valt heel Zuid-Beveland, met uitzondering van Rilland en Bath, en Noord-Beveland.


Per 1 oktober 2017 was het aantal belijdende leden 315 en het aantal doopleden 174.
Sinds 1 augustus 2005 is ds. P.J. Trimp onze predikant.


Wij vieren zes maal per jaar het Heilig Avondmaal.


Als kerk geloven en belijden wij, dat de Bijbel Gods woord is en spreken dat na in de:

  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Dordtse Leerregels
  • de Apostolische Geloofsbelijdenis
  • de Geloofsbelijdenis van Nicea
  • de Geloofsbelijdenis van Athanasius

 

Ook heeft de kerk haar organisatorische regels, de Kerkorde en haar kerkverband in Nederland en buitenland.


Gereformeerd

Gereformeerd is een term die in de 21e eeuw nauwelijks meer verstaan wordt. De term stamt uit de tijd van de Reformatie (begin 16e eeuw).
Gereformeerd is dan ook goed samen te vatten in de volgende uitgangspunten: We geloven alleen in Gods Woord, de Bijbel. Ook op maandag en dinsdag zijn we christen en niet alleen op momenten dat we samen in de kerk zitten. In de tijd van de Reformatie ontdekte men opnieuw dat alleen door het geloof redding is in Jezus Christus! Het gaat daarbij alleen om Jezus Christus, Hij is alles! Alleen de God van de Bijbel moet eer ontvangen!

Gereformeerd betekent ook; altijd vernieuwend! Steeds weer nadenken over we hoe we God vandaag het beste kunnen dienen.

Historie

Onze locaties

De Ontmoetingskerk

van 2009 tot heden
Predikant:
vanaf 2009 tot heden ds. P.J. Trimp

Calvijn College

van 2008 tot 2009
Predikant:
vanaf 2008 tot 2009 ds. P.J. Trimp

De Westerkerk

van 2003 tot 2008 
Predikant:
vanaf 2005 tot 2008  ds. P.J. Trimp

De Hoeksteen

van 1983 tot 2002
Predikanten:
vanaf 1983 tot 1988 ds. H. Geertsma
vanaf 1989 tot 1995 ds. A. J. van Zuijlekom
vanaf 1996 tot 2003 ds. P.F. Messelink 

Koningskerk

van 1971 tot 1983
Predikant:
1972 tot 1982 ds. R.T. Urban

Christelijk Lyceum

van 1960 tot 1971
Predikanten:
1960 tot 1964 ds. A.N. Hendriks
1965 tot 1969 ds. T. Dekker

Doopsgezinde kerk

van 1945 tot 1960
Predikanten:
vanaf 1948 tot 1956 ds. A. Hordijk
vanaf 1958 tot 1959 ds. F. van den Bos