bootstrap modal

Mensenwerk

Als kerkgemeente mogen we samen één lichaam vormen. Om dat in goede banen te leiden, zijn er mensen nodig. Mensen met hun eigen talenten. Ieder heeft zo zijn eigen plaats. Hier kunt u aanspreekpunten vinden voor verschillende onderwerpen binnen de gemeente.

Diaconie

De diaconie verzorgt onder andere het onderling hulpbetoon. Onderling hulpbetoon heeft primair een organiserende, mobiliserende en coördinerende taak. In voorkomende gevallen wordt hulp geboden (bijvoorbeeld bij ziekte, opvang van de kinderen, vervoer e.d.), bij acuut ontstane situaties, totdat de reguliere hulp op gang is gekomen of een andere oplossing gevonden wordt. Dit wordt geregeld door de kringdiaken in samenwerking met de kringcoördinator en de kring.

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening NL23 ABNA 0810 8810 55 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk (vrijg.) Goes.

Penningmeester

A.W.J. de Man

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekening
NL24 INGB 0000 0371 27 of NL98 INGB 0665 5794 70
t.n.v. Penningmeester Geref. Kerk (vrijg.) Goes

Collectebonnen

Voor de collecten kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. De bonnen hebben een waarde van € 1,10 en € 1,60. Ze worden verkocht per velletje van 20 bonnen (per vel zijn de kosten € 22 of € 32). U kunt de bonnen per bank bestellen. Ook hiervoor maakt u gebruik van rekeningnummers van de penningmeester.

U dient dan het aankoopbedrag over te maken op de bankrekening van de kerk onder vermelding van het aantal kaarten. Ook kunt u voor het kopen van de bonnen een afspraak maken met de penningmeester.

Kerkelijk bureau

Door het kerkelijkbureau wordt bijgehouden: het ledenbestand, verandering burgelijke status (geboorten, huwelijk, overlijden, verhuizen)

Attestatie

Attestatie dient drie weken voor vertrek te worden aangevraagd bij de scriba of de kringouderling. Reden voor dit tijdige aanvragen: het verzoek om attestatie wordt aan de gemeente meegedeeld. De gemeente heeft gelegenheid tot 'approbatie', dat wil zeggen goedkeuring dat genoemde broeder of zuster met attestatie vertrekt. Wanneer er zaken zijn, niet bekend bij de kerkenraad, die eerst afgehandeld dienen te worden voordat de verantwoordelijkheid van de kerkenraad ten opzicht van deze broeder of zuster ophoudt, dan kan de kerkenraad hierop door de gemeente gewezen worden. Zijn er geen bezwaren bij de kerkenraad en bij de gemeente, dan wordt de attestatie verleend en op de derde zondag na de aanvraag meegedeeld dat voornoemde broeder en/of zuster met attestatie is vertrokken.


Gastlidmaatschap

Wanneer je als b.v. student de hele week elders verblijft maar 's zondags thuis bent, kun je gebruik maken van de regeling gastlidmaatschap. Dit houdt in dat je in de gastkerk ook deel kunt nemen aan het kerkelijk leven. Neem voor dit gastlidmaatschap contact op met het kerkelijk bureau. Gastlidmaatschap is een jaar geldig, en moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.


Beamteam

Gemeenteleden kunnen een verzoek doen om informatie te presenteren via de beamer voor aanvang van de eredienst. Het werk van het beamteam wil de eredienst ondersteunen. Onze PowerPoint-presentatie moet daarom geen bonte verzameling zijn van allerlei verschillende advertenties, uitnodigingen en oproepen. Daarom hanteren we 8 kaders voor de presentatie.

Commissie van Beheer

Voorzitter: Vacant
secretaresse: C. Kruizinga-Kuiper
Boekhouder: G. Slump

Commissie Bestuurlijke Zaken

Secretaris: W.R. de Vries-Alssema


KOSTER

E. en P.J. Kuijpers
Tel. nr: 06-23874201

PREDIKANT

ds. P.J. Trimp
Tel. nr: 0113-253358

SCRIBA & KERKENRAAD

H.H. Bouma
Tel. nr: 0113-562227

PREEKVOORZIENING

E.C. Mol en
D. van Beveren-Scheele

KERKBLAD

"Tot Samenbinding"
C.S.M. Flipse en J.H. Velthuis